Yükleniyor...

ŞEMSEDDİN YEŞİL'S LIBRARY

LIBRARY OF CENTURY

Languages

About

Muhammed Şemseddin Yeşil Kütübhanesi.

Muhammed Şemseddin Yeşil Kütübhanesi’nin kuruluş senesi 1932 yıllarına dayanmaktadır. Gayesi; haftalık çıkardığı dergisi İslamiyet Gazetesi ile bu necip Türk kavmine hizmet olup ömrünü bu yolda vakfetmiştir. Hali hazırda 150’nin eseriyle bu hizmeti bu kütübhanede devam etmektedir.

Ahlâk Nedir?

İnsanı Allah'ın huzuruna ne çıkarır?

Ahlâk Nedir, 10. Konferans

Ebediyyetle irtibat tedarik etmedikçe, ahlak putesinde erimedikçe katiyyen hür ve müstakil olamaz. Yalnız mügakatalı hürriyet mevhumuna esir olur. Ahlâk insanı mügalatalı hürriyet mevhumuna esir olmaktan kurtaran şeyin adına denir.

Müsavat Nedir, 20. Konferans

Akl-ı selimin kabul ettiği müsavat gönül müsavatı. "Camide" der Peygamber "bir adam daima bir köşeyi kendisine ihda edip de hep orda otursa Namazlarında kerahat vardır" der. "Çünkü orada bir hiss-i tefahür yapmıştır. Arayan beni burda bulsun diyerekten bir köşe tayin etmiştir. Böyle şey olmaz" der. Gördün mü müsavatı?

Mahrumlar, 30. Konferans

Bir pir-i nuşenden ruhun sâfâsını iste. Dünya perestlerin sohbetinden kaç. Onlar asrın en büyük alakasıyla olsalar, nefis ehli olduklarından, kendi benliklerinden sâfâ-i hakikiyi bulamamışlardır..

Eserler

Ebedi istikbalini kurtarmak isteyen herkese tavsiye edilir
QUI EST M. ŞEMSEDDİN YEŞİL?

QUİ EST EXCELLENCE M.  ŞEMSEDDİN YEŞİL

D'apres le calendrier hijri en 1322 (1904) le disiemme jour du mois de Muharrem il est venu au monde. İl est venu de grands-parents Ümmü Kemâl buhara a Bolu gerede . Ca precieuse famille viens de Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylâni qui cela va jusqu'a la famille de  Hazret-i Muhammed. A 5 ans il a completement finis le Kur'ân-ı Kerîm 

et en suite continu ses etudes a l'ecole de Kocamustafapaşa et le lycee de Davutpaşa . İl a fais des etudes a la faculte de théologie de l'epoque et des drois de l'İslâm et l'universite d'architecture . Grace a l'excellence M. ŞEMSEDDİN YEŞİL 49 persone qui n'etaient pas musliman ont choisient la religion musliman .il est le premier qui a ecrit le journal et le magazine islamiqueoutique Beyazid le marché des libraires est le numéro 8      . İl est mort en  1389 ( 8 juillet 1968 ) il a vecu 63 ans . Son tombeau et a İstanbul - Silivrikapı sur la route a gauche du tombeau du neuveux de notre prophète l'excellence  Seyyid Nizam .

 

Haber Almak için

İletişim Bilgilerimiz

istekleriniz ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Adres: Beyazıt Sahaflar Çarşısı No: 8

Telefon No: +90 212 527 6674

EMail: info@semseddinyesilkutubhanesi.com